Medicína jako Věda každoročně organizuje na 3. lékařské fakultě cyklus přednášek, které mají za cíl prostřednictvím projevů vážených osobností nahlédnout blíže do jednotlivých oborů vědní medicíny.

Jde o nezávislé fórum, které poskytuje prostor k prezentaci vědeckých prací a myšlenek. Mezi vystupujícími jsou většinou lidé s vlastní vědeckou aktivitou – lékaři a pedagogové z lokální či mezinárodní sféry, ale občas také studenti pregraduální. Každý rok se uskuteční minimálně deset přednášek, které je možné si nechat zapsat jako volitelný předmět za 3 kredity, a to s povinností naplnit 80% docházky.