1) INTERVENČNÍ LÉČBA AKUTNÍCH INFARKTŮ A AKUTNÍCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

2) JAK NA SPASTICITU?

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

3) S DERMATOLOGEM PRO DELŠÍ KVALITNÍ ŽIVOT

Prof. Arenberger a Doc. Arenbergerová

4) MIKROBIOM, SLIZNIČNÍ IMUNITA A CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.

5) CAN WE HALVE THE BURDEN OF CVD IN A GENERATION?

Prof. Salim Yusuf

6) TRANSPLANTACE ROHOVKY

Doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

7) PROTINÁDOROVÁ IMUNITA A MODERNÍ IMUNOTERAPIE V EXPERIMENTU

Prof. RNDr. Blanka Říhová, CSc.

8) ELEKTROENCEFALOGRAFIE (EEG) V NEUROPSYCHIATRII: KDE JSME A KAM SMĚŘUJEME?

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

9) INTRAUTERINNÍ FETÁLNÍ VÝKONY

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

10) EXPERIMENTÁLNÍ DIABETOLOGIE, Z LABORATOŘE DO KLINICKÉ PRAXE

MUDr. Jan Gojda