1.) LIDSKÝ GENOM, MIKROBIOM A MEDICÍNA: VŠECHNO JE SPOJENO

-Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD.

 

2.) RADIONUKLIDY V MEDICÍNĚ

RNDr. Martin Vlk

 

3.) ORGÁNOVÉ TRANSPLANTACE

doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS.

 

4.) OD VÝZKUMU BIOLOGIE BUŇKY K VYLÉČENÝM LEUKÉMIÍM A LYMFOMŮM

prof. MUDr. Tomáš Kozák, PhD.

 

5.) VZNIK MITOCHONDRIÍ A JEJICH VÝZNAM V EVOLUCI, JAK DOSTAT LÉKY DO MITOCHONDRIÍ

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

 

6.) JE TUK VE VÝŽIVĚ (NE)PŘÍTEL?

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

 

7.) PLASTICKÁ CHIRURGIE

–  doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

 

8.) BAKTERIE A JEJICH MOLEKULARNI TRIKY, ANEB PROČ JE ČERNÝ KAŠEL ZASE PROBLÉM A CO TEĎ S NÍM

prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

 

9.) Medicína jako Věda na Studentské vědecké konferenci:

„IN VIVO VERITAS“ – STUDIUM PROCESŮ V ŽIVÝCH BUŇKÁCH

-prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

EVIDENCE-BASED MEDICINE

doc. MUDr. František Duška, Ph.D.

 

10.) MANAGEMENT MOZKOVÝCH ANEURYZMAT. VYŠETŘOVÁNÍ PERFÚZE MOZKU V NEUROCHIRURGII

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Martin Kolář