1.) NOVÉ TRENDY VE FUNKČNÍ ZÁTĚŽOVÉ DIAGNOSTICE. LIMITACESPORTOVNÍHO VÝKONU A POHYBOVÉ TERAPIE

MUDr. Miloš Matouš

 

2.) PALIATIVNÍ PÉČE: CO (NE)VÍME O KONCI ŽIVOTA

-PhDr. Martina Loučku, PhD.

 

3.) VLIV PERVITINU NA MATKU A DÍTĚ: ANIMÁLNÍ MODEL

-prof. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.

 

4.) Medicína jako Věda v rámci TRIMED JOB 2016:

INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

doc. MUDr. Petr Toušek, PhD.

 

5.) DNA REPAIR A JEHO ÚLOHA VO VZNIKU A TERAPII NÁDOROVÝCH OCHORENI

Ing. Alena Opattová, PhD.

 

6.) 35 LET S AIDS

 doc. MUDr. Ladislav Machala, PhD.

 

7.) PSYCHEDELIKA V NEUROBIOLOGICKÉM VÝZKUMU: CESTA „TAM“ A ZASE ZPÁTKY

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

 

8.) ŽELEZO JAKO NETRADIČNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKOVÝ FAKTOR

– doc. MUDr. Pavel Kraml, PhD.

 

9.) KLINICKÝ VÝZKUM A VĚDECKÝ VÝZKUM V OTORINOLARYNGOLOGII

– prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

 

10.) CERVIKÁLNÍ KARCINOMY VČERA, DNES A ZÍTRA (OD RADIKÁLNÍ LÉČBY K VAKCINACI)

– prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

 

11.) DOPLŇKY STRAVY: VĚDA NEBO FIKCE

-Mgr. Jakub Fibigr

 

12.) JE TO ASTMA NEBO CHOPN?

-doc. Mudr. Norbert Pauk, PhD.

 

13.) MjV NA STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCI:

JAK SE LIŠÍ MUŽSKÉ A ŽENSKÉ SRDCE?

-prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

OD SVK PO HOTLINES (NADŠENÍ, PRACOVITOST, VĚDECKÁ „POCTIVOST“)

– prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD.