Fetální intrauterinní výkony

Rádi bychom vás pozvali na předposlední přednášku LS, na kterou se nám povedlo získat prvotřídního gynekologa, zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, doc. MUDr. Ladislava Kroftu, CSc. MBA. Jsme velmi potěšeni, že si ve svém nabitém diáři našel...

Elektroencefalografie v neuropsychiatrii

Rádi bychom Vás pozvali na naši další přednášku, která se bude konat 20.3. od 18:00 v Syllabově posluchárně. Tentokrát se můžete těšit na vedoucího výzkumného programu "Aplikovaná elektrofyziologie mozku" v Národním ústavu duševního zdraví, MUDr. Martina Brunovského....

Transplantace rohovky

Rádi bychom Vás pozvali na naši první přednášku v letním semestru, během které se můžete těšit na přednostu Oftalmologické kliniky FNKV, doc. MUDr. Pavla Studeného, PhD. Přednáška s názvem "Transplantace rohovky" se bude konat 19. února od 18:00 v Burianově...

Can We Halve the Burden of CVD in a Generation?

We would like to invite you to the last lecture in the winter semester of the project Medicine as a science. This time you can look forward to the world-renowned Canadian cardiologist, President of the World Heart Federation, Professor of Medicine at McMaster...

Mikrobiom, slizniční imunita a chronická onemocnění

Rádi bychom vás pozvali na další přednášku z cyklu Medicína jako Věda, tentokrát na téma Mikrobiom, slizniční imunita a chronická onemocnění. Pozvání přijala významná česká imunoložka, nositelka řady českých i zahraničních ocenění, autorka více než 150 odborných...

Mnohočetný Myelom – Změna Paradigmatu

I v rámci Trimed Jobu se můžete těšit na další přednášku projektu Medicína jako Věda, během které je možné splnit si prezenci. Přijďte si poslechnout skvělého řečníka, předního českého hematologa a odborníka na mnohočetný myelom, MUDr. Petra Pavlíčka z Interní...

S dermatologem pro delší kvalitnější život

S dermatologem pro delší kvalitnější život

Rádi bychom Vás pozvali na naši další přednášku, která se bude konat 21.11. od 18:00 v Syllabově posluchárně. Tentokrát se můžete těšit na přednostu Dermatovenerologické kliniky 3.LF a FNKV, profesora MUDr. Petra Arenbergera, DrSc.,MBA a na docentku MUDr. Moniku...

Jak na spasticitu?

Jak na spasticitu?

Rádi bychom Vás pozvali na naši další přednášku v akademickém roce 2017/2018, během které se můžete těšit na přednostku Neurologické kliniky FNKV, jenž se zabývá zejména problematikou spasticity, neurorehabilitací a neurofyziologíí, autorka mnoha publikací na tato...

Intervenční léčba akutních IM a akutních CMP

Intervenční léčba akutních IM a akutních CMP

Rádi bychom Vás pozvali na naši úvodní přednášku nového akademického roku 2017/2018, během které se můžete těšit na přednostu III.interní-kardiologické kliniky FNKV, proděkana pro vědu a akademické postupy 3.LF UK, vedoucího lékaře Kardiocentra 3.LF UK a FNKV a v...

Zápis zápočtů za MVJ 2016/2017

Zápočty budou uděleny automaticky všem těm, kteří za oba semestry nasbírali 8 prezencí (podpisů). Den kdy byly zápočty uděleny, ohlásíme. Zatím si s tím nelámejte hlavu 🙂 . Přeji úspěšné poslední dny zkouškového!

cs_CZCS
en_USEN cs_CZCS