fb-banner

Zveme vás na další přednášku cyklu Medicína jako Věda, která se tradičně uskuteční v rámci veletrhu práce 3. lékařské fakulty UK, TRIMED JOB 2018.

Naše pozvání přijal přednosta Kardiologické kliniky IKEM, prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC. Po získání odborné kvalifikace ve vnitřním lékařství a v kardiologii na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 2,5 letech strávených v klinickém výzkumu v St. George´s Hospital v Londýně začal pan profesor v roce 1996 pracovat jako specialista v oboru elektrofyziologie na Klinice kardiologie IKEM. Prof. Kautzner je od roku 2001 přednostou Kliniky kardiologie IKEM. V roce 2005 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie, držitelem titulu „Fellow of the European Society of Cardiology“, členem Evropské asociace srdečního rytmu (EHRA) a od roku 2010 členem výboru Evropské kardiologické společnosti (ESC). Dále je řádným členem americké Heart Rhythm Society a čestným členem několika evropských národních asociací srdečního rytmu. Byl prezidentem mezinárodního kongresu Europace 2005 a od roku 1998 je hlavním organizátorem mezinárodních workshopů o katetrizačních ablacích s živými přenosy. Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem jsou katetrizační ablace srdečních arytmií, srdeční resynchronizační léčba a zobrazovací metody v kardiologii. Je autorem nebo spoluautorem celé řady vědeckých a vzdělávacích publikací.

Jeho přednáška s názvem “Katetrizační ablace – revoluce v kardiologii” se bude konat 21. 11. 2018 od 17:45 v Syllabově posluchárně. Těšíme se na vás!


Přednáška není povinná v rámci volitelného předmětu Medicína jako Věda. Na přednášce se ale bude zapisovat účast, můžete tak získat “bonusovou” prezenci.

cs_CZCS
en_USEN cs_CZCS